Login

Register

Login

Register

Gümüş Tarihçesi

Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag (Ag sembolü Latince Argentum) olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik elementtir. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5 g/cm³'tür. Çoğu bileşiklerinde +1 değerliklidir. Gümüş Tarihçesi: Gümüş çok eski zamanlardan beri bilinmekle birli...
Detay