Gümüş İşçiliği ve Gümüş Sanatı

Gümüş İşçiliği ve Gümüş Sanatı :

Gümüş sanayide kullanıldığı kadar eşya yapımında para olarak da geçerli bir madendir.

El işlemelerinde kullanılan gümüş tel dokumacılıkta da kullanılır.

Gümüş işçiliği, Türkler’ in eski el sanatlarından biridir. Kurtlar, tablalar, kılıç ve kama kabzaları, kemerler, gümüşlü nalınlar, bilezikler, yüzükler yanında, süs eşyaları, gümüşlü aynalar vb. bugün de yapılmaktadır ve büyük ilgi görmektedir.